Herunder er givet lidt information til forældre til gruppens spejdere, nye som gamle. Hvis I har andre spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte en enhedsleder eller gruppelederen.

Forældreforeningen

Alle forældre til spejdere i gruppen er automatisk medlem af forældreforeningen. Det er ikke forpligtende, men hvis man har lyst, giver det mulighed for at engagere sig i gruppen. Dette kan enten foregå ved at stille op til forældreforeningens bestyrelse, tage med som madtante/-onkel på ture eller hjælpe til ved andre arrangementer. Hvis du gerne vil give en hånd med, så kontakt forældreforeningens bestyrelse på mail: Foraeldrebestyrelse@3lyngby.dk

Uniformen

Hos KFUM-spejderne har vi altid en grøn uniform på. Uniformen kan købes gennem internetbutikken 55 grader nord. Størrelserne kan være lidt vildledende; snak evt. med barnets enhedsleder, før I bestiller, så I får den rigtige størrelse.

Når spejderne tager mærker, er der helt specielle regler for, hvor de skal sidde. Nedenstående figur viser, hvor den korrekte placering er:

Kontingent

Kontingentet er på nuværende tidspunkt (1.januar 2019) på 620,- kr per halvår og opkræves forud. Kontingentet opkræves fra dit barn er indmeldt og dækker alle de ugentlige møder, men ikke ture og lejre. Den 1.januar og 1.juli modtager du automatisk en opkrævning. Første gang betaler du for forestående halvår samt den andel af det netop afsluttede halvår dit barn har været medlem. Gruppen giver desuden 10% rabat på kontingetet for søskende.

Udmeldelse: Når dit barn ikke ønsker at være spejder mere sender du en skriftlig udmeldelse til barnets leder. Du vil ikke blive opkrævet næste gang selvom udmeldelsen kommer midt i perioden. Udmeldelse bedes foretaget senest i december hhv. juni for at undgå næste opkrævning.

Indbetalinger

Til nogle ture og lejre er det muligt at betale via bankoverførsler. Det kan ske til gruppens konto:

Registreringsnummer: 2252 – Kontonummer 6264295589
Husk at notere: navn, enhed og tur på indbetalingen.

Polarstjernen

Polarstjernen er gruppens medlemsblad. Det udkom indtil 2013 en gang i kvartalet og indeholdte programmer for alle gruppens enheder, historier fra enhedernes ture og arrangementer, telefonlister og meget andet. Nu er det hele blevet digitalt, og kommer derfor ikke mere i papir format. Nu foregår det hele på vores hjemmeside og facebook side, hvor der løbende kommer historier og info omkring alt der sker i gruppen.