Herunder er givet lidt information til forældre til gruppens spejdere, nye som gamle. Hvis I har andre spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte en enhedsleder eller gruppelederen.

Forældreforeningen

Alle forældre til spejdere i gruppen er automatisk medlem af forældreforeningen. Det er ikke forpligtende, men hvis man har lyst, giver det mulighed for at engagere sig i gruppen. Dette kan enten foregå ved at stille op til forældreforeningens bestyrelse, tage med som madtante/-onkel på ture eller hjælpe til ved andre arrangementer. Hvis du gerne vil give en hånd med, så kontakt forældreforeningens bestyrelse på mail: Foraeldrebestyrelse@3lyngby.dk

Uniformen

Hos KFUM-spejderne har vi altid en grøn uniform på. Uniformen kan købes gennem internetbutikken 55 grader nord. Størrelserne kan være lidt vildledende; snak evt. med barnets enhedsleder, før I bestiller, så I får den rigtige størrelse.

Når spejderne tager mærker, er der helt specielle regler for, hvor de skal sidde. Nedenstående figur viser, hvor den korrekte placering er:

Kontingent

Kontingentet er på nuværende tidspunkt på 605,- kr per halvår. Kontingentet dækker alle de ugentlige møder, men ikke ture og lejre. Når dit barn er indmeldt i gruppen, modtager du automatisk et girokort, når det er tid til at betale. Gruppen giver desuden 10% rabat på kontingetet for søskende.

Indbetalinger

Til nogle ture og lejre er det muligt at betale via bankoverførsler. Det kan ske til gruppens konto:

Registreringsnummer: 2252 – Kontonummer 6264295589
Husk at notere: navn, enhed og tur på indbetalingen.

Polarstjernen

Polarstjernen er gruppens medlemsblad. Det udkom indtil 2013 en gang i kvartalet og indeholdte programmer for alle gruppens enheder, historier fra enhedernes ture og arrangementer, telefonlister og meget andet. Nu er det hele blevet digitalt, og kommer derfor ikke mere i papir format. Nu foregår det hele på vores hjemmeside og facebook side, hvor der løbende kommer historier og info omkring alt der sker i gruppen.