Klan Sølvræve er klanen for tidligere og nuværende ledere – som har opnået en vis alder, og som stadig bærer uniform.

Sølvrævene bistår gruppens øvrige enheder ved forskellige arrangementer.

Vi deltager som madhold på juleweekends, Huset’s Dag, gruppesommerlejr, korpslejr, osv.

Vi afvikler fastelavnsarrangement sammen med Christianskirken, stiller op ved teambuildingsarrangementer, står på post og meget mere.

Spejderhilsen

Gitte